Phóng sự ảnh - Số 2782: Nhiếp ảnh gia yêu vẻ đẹp phong cảnh.