Phóng sự ảnh - Số 2786: "Sắc màu vùng cao qua ống kính Nguyễn Quang Thái".