Phóng sự ảnh - Số 2789: Nghi thức "Chăm đò ho"của dân tộc Thổ.