Nhiều năm qua, cùng với việc duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, bộ đội biên phòng đã triển khai có hiệu quả chủ trương tăng cường cán bộ cho các xã biên giới và phân công Đảng viên phụ trách hộ gia đình. Nhiệm vụ này đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức đoàn thể ở các địa phương, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tạo thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.