Ngay từ khi dịch Covid-19 xuất hiện vào đầu năm 2020, Việt Nam đã chủ động đẩy mạnh công tác hỗ trợ, hợp tác quốc tế trong phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt với các quốc gia có chung đường biên giới.  Và ngay cả khi đã khống chế, kiểm soát dịch bệnh thành công, Việt Nam vẫn luôn đề cao cảnh giác cũng như tăng cường hơn nữa các hoạt động hỗ trợ, hợp tác với các nước láng giềng trong phòng chống dịch bệnh Covid -19 nói riêng và trong mọi hoạt động nói chung, kiên định với mục tiêu đảm bảo một đường biên giới an toàn, ổn định và phát triển.