Trong tháng 5, các cơ quan báo chí trong quân đội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh Covid-19 và các lực lượng quân đội bám chốt chống dịch, tập trung cao độ tuyên truyền về những hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu, về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.