Kiểm tra "3 tiếng nổ" là một trong những nội dung nằm trong kế hoạch huấn luyện được Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 102 tổ chức thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả công tác huấn luyện chiến sĩ mới trong bối cảnh tình hình đại dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp. Thành công của kiểm tra "3 tiếng nổ" chứng minh khả năng vượt nắng, thắng mưa của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, đồng thời là những bông hoa điểm mười dâng lên Bác trong những ngày tháng Năm lịch sử.