Gần 35 năm làm nghề sản xuất bánh đậu xanh với thương hiệu Nguyên Hương nổi tiếng cũng là từng ấy thời gian ông Đoàn Văn Đạt nhất tâm làm từ thiện. Mặc dù đã ở tuổi thất thập cổ lai hi nhưng hễ nghe ở đâu có người gặp khó khăn, hoàn cảnh éo le, bất hạnh là ông Đạt Nguyên Hương lại đến để chia sẻ, giúp đỡ họ. Hơn 30 năm qua, ông chẳng nhớ được mình đã bao dung, đùm bọc bao nhiêu con người, bao nhiêu gia đình, thế nhưng hành trình thiện tâm ấy vẫn sẽ được ông viết tiếp trên khắp dải đất hình chữ S này.