Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng bay nên trong nhiều năm qua công ty trực thăng miền Nam thuộc Tổng công ty trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng không chỉ thực hiện tốt các chuyến bay, thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng mà còn là điểm đến tin cậy của khách hàng trong nước và quốc tế có nhu cầu sử dụng dịch vụ bay trực thăng.