Tăng gia sản xuất là một nhiệm vụ quan trọng trong ngành hậu cần quân đội, vừa tạo nguồn cung cấp thực phẩm đảm bảo bữa ăn cho bộ đội, vừa rèn luyện cho chiến sĩ yêu lao động. Những nơi khó khăn cách trở, chất đất khô cằn, khí hậu khắc nghiệt, thiên tai dịch bệnh nhưng cây trái vẫn nở hoa.