Chỉ thị 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới" đã thực sự tạo ra được một làn gió mới ở khắp các địa phương biên giới. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, bộ đội biên phòng đã sát cánh cùng địa phương xây dựng, duy trì nhiều mô hình nhân dân tự quản, trong đó tổ liên gia tự quản là một trong những mô hình hiệu quả, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở khu vực an ninh biên giới.