Bản tin Trưa ngày 18/09/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Tiếp tục hỗ trợ các địa phương chống dịch.

- Chiến sĩ quân y Phòng không- Không quân tận tụy vì nhân dân.

- Hà Nội khôi phục sản xuất theo hướng bền vững.