Bản tin Trưa ngày 11/9/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Phối hợp hiệu quả trong xây dựng pháp luật về quốc phòng - an ninh.

- LLVT các địa phương chủ động ứng phó với bão số 5 gắn với phòng chống dịch.

- Thông điệp đoàn kết dân tộc mạnh mẽ của Hoa Kỳ nhân ngày 11/9.