Bản tin Trưa ngày 12/9/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Dũng sĩ Đồi Không tên.

- Bộ Quốc phòng trao tặng 100.000 phần quà và 4.000 tấn gạo hỗ trợ người dân vùng dịch.

- Các tỉnh Quân khu 4 chủ động phòng chống bão lũ.