Bản tin Trưa ngày 14/9/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Vị tướng thời bình.

- Những F0 khỏi bệnh tình nguyện chống dịch.

- Sư đoàn 312 (QĐ1) diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp.

- Thế giới cam kết viện trợ 1 tỷ USD cho Afghanistan.