Bản tin Trưa ngày 16/09/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Công bố điểm chuẩn tuyển sinh quân sự năm 2021.

- Bình Dương cơ bản khống chế được dịch Covid-19.

- Hà Nội đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ở "vùng xanh".