Bản tin Trưa ngày 17/09/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Thí điểm một số chính sách về quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp kinh tế.

- TP. Hồ Chí Minh phấn đấu mở rộng "vùng xanh", người dân tiêm đủ vaccine.

- Hà Nội cơ bản hoàn thành tiêm mũi 1 vaccine ngừa Covid-19 cho người dân.