Bản tin Trưa ngày 16/09/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Khai mạc Hội nghị trực tuyến Cục trưởng Cục tác chiến quân đội các nước ASEAN.

- Các học viện, nhà trường quân đội khai giảng năm học mới 2020 - 2021.

- Hiệu quả từ mô hình "Tàu không khói thuốc" tại Quân chủng Hải quân.