Bản tin Trưa ngày 12/9/2020 có những nội dung chính sau đây:

- 90 năm ngày Xô viết Nghệ - Tĩnh.

- Sư đoàn 395 chủ động ứng phó với thiên tai.

- Hà Nội sẵn sàng khi mở lại đường bay quốc tế.