Bản tin Trưa ngày 8/9/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Việt Nam và Campuchia điện đàm.

- Nghiên cứu nâng cấp trang bị, khí tài xăng dầu.

- Nhộn nhịp mùa na xứ Lạng.