Bản tin Trưa ngày 07/9/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Sư đoàn 390 tổ chức diễn tập cho lực lượng dự bị động viên.

- Mở lại vận chuyển hành khách đến Đà Nẵng.

- Ấn Độ có số ca mắc Covid-19 cao thứ 2 thế giới.

- Cảnh báo lũ, sạt lở đất khu vực Bắc Bộ.