Bản tin Trưa ngày 10/09/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà đất quốc phòng.

- Công khai giá trang thiết bị y tế.

- Năm nay Tổng thống V. Putin không đối thoại trực tuyến thường niên với người dân Nga.