Bản tin tiếng Trưa ngày 13/9/2020 có những nội dung chính sau đây:

- LLVT QK 5 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu.

- Trường Quân sự Quân đoàn 1 phòng chống tác hại của thuốc lá.

- Rào cản công nghệ bảo quản khiến nông sản khó xuất khẩu.

- Cộng đồng quốc tế kêu gọi nắm bắt cơ hội hòa bình cho Afghanistan.