Bản tin Trưa ngày 14/09/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

- Các trường quân đội chuẩn bị chu đáo cho năm học mới.

- Dỡ bỏ giãn cách trên các phương tiện vận tải hành khách xuất phát từ Đà Nẵng.