Bản tin Trưa ngày 15/9/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Huấn luyện chuyên sâu Ngành Tác chiến Điện tử.

- Chưa mở lại đường bay thương mại quốc tế.

- Bahrain đánh giá cao thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel.