Bản tin Trưa ngày 15/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung Campuchia - Lào - Việt Nam.

- Các học viện, nhà trường quân đội khai giảng năm học 2022 - 2023.

- WHO: Hiện là thời điểm tốt nhất để chấm dứt đại dịch.