Bản tin Trưa ngày 14/9/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ trưởng Phan Văn Giang thăm Sư đoàn Bộ binh 1, Quân đội nhân dân Lào.

- Xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh quân sự năm 2022.

- Các học viện, nhà trường quân đội khai giảng năm học 2022 - 2023.