Bản tin Trưa ngày 13/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Học viện Quốc phòng thực hiện “3 thực chất” trong giáo dục, đào tạo.

- Dịch Covid-19 chưa thể kiểm soát hoàn toàn trước năm 2023.

- Khai mạc khóa họp lần thứ 51 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.