Bản tin Trưa ngày 11/01/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Triển khai nhiệm vụ công tác đảng, công tácchính trị năm 2019.

- Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới.

- Bộ y tế kiểm tra mô hình thí điểm tuyến cơ sở.

- Tổng thống Hoa Kỳ thăm biên giới Mexico.