Bản tin Trưa ngày 05/01/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Giao lưu "Đội quân nhà Phật" trên đất nước chùa Tháp.

- Thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1.

- Mối nguy hại âm thầm do nghiện điện thoại.

- Chính phủ Hoa Kỳ có thể đóng cửa nhiều năm.