Bản tin Trưa ngày 03/01/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Bão số 1 cách mũi Cà Mau 240km.

- Nghiệm thu đề tài khoa học về phòng chống "diễn biến hòa bình".

- Quân khu 2 bảo đảm sức khỏe bộ đội mùa rét.

- Tổng thống Hoa Kỳ ấn định thời gian họp lưỡng viện Quốc hội.