Bản tin Trưa ngày 31/12/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Hải Dương: Xử lí an toàn 729 quả bom bi nằm trong khu dân cư.

Quân khu 1: Sư đoàn 3 tổ chức nhiều hoạt động giải trí thiết thực nhân dịp tết dương lịch.

- Nhiều điểm mới trong luật thủy sản có hiệu lực từ đầu năm 2019.

- Nhóm binh sĩ Hoa Kỳ đầu tiên rút khỏi Syria.