Bản tin Trưa ngày 28/12/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương.

- Sát cánh bên nhau chống Pol Pot.

- Liên tiếp triệt phá các nhóm hoạt động tín dụng đen.

- Trung Quốc cam kết đảm bảo pháp lý cho đầu tư nước ngoài.