Bản tin Trưa ngày 02/01/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Huấn luyện sát thực tế cho các lực lượng Hải quân.

- Sự nguy hại của phương pháp làm đẹp hỏa trị liệu tại spa.

- Hoa Kỳ - Israel cam kết tiếp tục hợp tác về vấn đề Syria và Iran.