Bản tin Trưa ngày 04/01/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Kỷ niệm 40 năm chiến thắng chế độ diệt chủng.

- Đề nghị nâng ngạch chức danh ngành Giáo dục và đào tạo.

- Kiểm tra ma túy tất cả xe khách, xe container.

- Người trồng đào Nhật Tân lo thất thu vì hoa bung nở sớm.

- Bà Nancy Pelosi chính thức trở thành chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ.