Bản tin Trưa ngày 10/01/2019 có những nội dung chính sau đây: 

- Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Nghiên cứu cho phạm nhân lao động ngoài trạm giam.

- Xuất khẩu nông sản đạt mục tiêu 21 tỷ USD năm 2019.

- Chính trường Hoa Kỳ vẫn bế tắc.