Bản tin Trưa ngày 06/01/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam.

- Hà Giang khắc phục khó khăn trong tuyển quân.

- Âm mưu đánh bom nhà thờ tại Ai Cập