Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 25/06/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Trò chuyện với Phan Minh Huyền trong "Thương ngày nắng về".

- Mùa hè, cảnh báo viêm màng não ở người lớn.

- Hồ Nong Dùng - Hạ Long thu nhỏ giữa đại ngàn xứ lạng.