Rubik Cuộc sống ngày 24/6/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Tăng cường phòng tránh đuối nước ở trẻ em.

- Tử vong vì uống ly bia pha ma túy.

- Nghiên cứu gắn định vị giám sát voi rừng.