Rubik Cuộc sống ngày 18/6/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Đà Nẵng hướng đến thành phố "không tiền mặt".

- Gặp gỡ người đầu tiên ở Hà Nội nuôi cua biển trong nhà.

- Hang động phát sáng huyền bí nhất thế giới.