Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 13/06/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Cô gái 1 chân chinh phục mỏm đá tử thần Hà Giang.

- TP.HCM đầu tư sản phẩm du lịch giá trị cao.

- Cúc phương nhận giải vườn quốc gia hàng đầu Châu Á.