Rubik Cuộc sống ngày 04/6/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Bãi biển thủy tinh lung linh tại Mỹ.

- Nhiều phương tiện chết máy khi Hà Nội ngập nặng.

- Hà Nội cứ mưa lớn là ngập.