Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 01/06/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Chuyên gia cảnh báo những sai lầm khi chăm sóc trẻ mắc tay chân miệng.

- Ước mơ của em.

- Kỳ ảo vườn san hô trên cạn của Phú Yên.