Rubik Cuộc sống ngày 15/6/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Nguy cơ cháy nổ từ bãi tập kết phế liệu.

- Hát về Trường Sa bằng dân ca Nam Trung Bộ kết hợp rap và EDM.

- Mê mẩn vẻ đẹp mùa vàng ở Pù Luông.