Rubik Cuộc sống ngày 16/6/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Cuộc chiến với "giặc" xe.

- Bố bỏ quên con gái 5 tuổi ở trạm nghỉ cao tốc Hải Phòng.

- Quang Hải có thể sang Pháp thi đấu.