Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 22/6/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Tiêu điểm: Giả thông tin bệnh nhi để trục lợi cá nhân.

- Gặp gỡ "bông hồng nhung" của làng cờ vua thủ đô.

- Hình ảnh ấn tượng: Hang Múa mùa sen nở.