Rubik Cuộc sống ngày 20/6/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Vùng cao mùa nước đổ.

- Xét xử phúc thẩm ông Nguyễn Đức Chung.

- Công nghệ Deepfake hỗ trợ tìm kiếm người mất tích.