Rubik Cuộc sống ngày 19/6/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Gặp gỡ chàng trai lập nhóm dạy bơi xuyên sông Hồng.

- Cảnh giác với "bẫy" việc làm.

- Tuần lễ áo dài cộng đồng Huế 2022.