Bản tin Ngày mới ngày 11/03/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Bình Dương đề nghị có thêm thành phố phía Bắc.

- Tiến bộ mới trong điều trị ung thư phổi.