Bản tin Ngày mới ngày 08/3/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Bệnh viện Quân y 175 tổ chức 8/3 ý nghĩa.

- Những cô giáo mầm non mang màu áo lính.

- Những "người mẹ, người chị" của chiến sĩ mới.

- Làm đẹp cho phụ nữ Nam Sudan.